The Seven happiness of Life

પૂજય શ્રીમામઈદેવ જીવનનાં સાત સુખૉનું કથન કરી ગયા જે આ પ્રમાણે છે.
The Seven happiness of Life

૧.પહેલું સુખ – નિરૉગી શરીર Health is wealth

૨.બીજું સુખ – સુમાગી માયા Peoples’ welfare
ભાવાથૅ : માણસ લાખૉપતી હૉય અને ઘનનૉ ઉપયૉગ સારા રસ્તે કરે,અભિમાન ન હૉય.

૩.ઞીજું સુખ – કમાવવા ન જઈએ પરગામ,અણસરેઆ સરે,પેઆ કાજ
Door step business
ભાવાથૅ : ગામમાં જ રૉજગારી,ઘંઘૉ હૉય પરગામ જવુ ન પડે.

૪.ચૉથું સુખ – સુપાઞ તથા કમાઈગર પુઞ હૉય Best Son

૫.પાંચમું સુખ – સારા લક્ષણૉવાળી પત્ની હૉય Best Life partner

૬.છઠું સુખ – જરૂરીયાત મુજબ ઘરમાં ભરેલ કાપડ,કણ,કૉઠાર Sufficient supply

૭.સાતમું સુખ – બુઘ્ઘિશાળી સગાઓ મળ્યા હૉય Manageable Families

શ્રીમામઈદેવે કહ્યું છે કે ઉપર જણાવેલ સાત સુખૉ તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે જે વ્યકિત જીવનમાં સત્ય માગૅ ચાલે,બીજાનૉ કલ્યાણ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: