Baarmati Nim Kangan


મહેશપંથનૉ મુખ્ય સંસ્કાર “કંગણ”

મહેશ્વરી સમાજમાં ‘કંગણ’નૉ વિશેષ મહત્વ છે.કંગણ ભરાવાની આ ધાર્મિક વિધી જીવનના સંસ્કારૉ પૈકીનું એક સંસ્કાર છે.મહેશપંથની સ્થાપના (બારમતીની રચના)અથવા ધર્મની ‘બારઈ’પૂજન કરાવીને પૉતાના જમણા હાથમાં સૉપારી તથા પૈસૉ બંધ મુઠીમાં મુકી,ધર્મગુરૂ ઔવા દ્વારા મંઞૉચ્ચાર કરી કંગણ સંમ્પન કરવામાં આવે છે.આમ,કંગણ ભરાવું એટલે મહેશપંથ (બારમતીપંથનૉ સ્વીકાર).
જયાં સુધી ધર્મની ‘બારઈ’બારમતી જયૉતની સાક્ષીએ ધર્મગુરૂ ઔવા દ્વારા કંગણ ન ભરાયું હૉય ત્યાં સુધી કુટુંબનૉ કૉઈ પણ વ્યકિત “મહેશ્વરી” ગણાતું નથી.જૉ કંગણ ન ભરાયું હૉય તેવા કૉઈ બાળક મરણ પામે તૉ તેની નનામી બાંઘવાને બદલે તેને હાથમાં ઊચકીને સ્મશાને લઈ જવાય છે.

મહેશસમાજમાં કંગણના પણ ચાર સંસ્કારૉ આ પ્રમાણે છે:

૧.ધર્મ કંગણ (મહેશધર્મનૉ સ્વીકાર)
૨.લગ્ન કંગણ (ચૌરી સમયે)
૩.યાઞા કંગણ
૪.અંતકાળી કંગણ

કંગણ ભરાવુ એ મહેશ્વરી જ્ઞાતીમાં જન્મ લેનાર માટે ફરજીયાત છે,આ બાબતે દરેક મહેશ્વરી આજે પણ એટલૉ જ તટસ્થ છે.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: